🇻🇳🇻🇳 𝟔𝟖 𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐋𝐄̂̃ 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝟐/𝟗 🇻🇳🇻🇳
🎉 Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2023)
🎉 Nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/9, Công Ty CP Địa Ốc 68 Land xin trân trọng thông báo thời gian nghỉ lễ cụ thể như sau:
▪️Thời gian nghỉ: 𝐓𝐡ứ 𝟔 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟏/𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟑/𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑
▪️Thời gian làm việc lại: 𝐓𝐡ứ 𝟐 𝐧𝐠à𝐲 𝟎4/𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑
——————— 🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳 ————–
𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝑸𝒖𝒚́ đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂́𝒄 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒚̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒍𝒆̂̃ 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉, 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 𝒗𝒆̣𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂.
Contact Me on Zalo
0899772777