QUẢNG NAM LỘ NHIỀU SAI PHẠM ĐẤT ĐAI SAU KIỂM TOÁN

Ngày 18-5, ông Lê Quí Hưng, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực III, xác nhận vừa ký Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo, đến 31-12-2017, trên địa bàn Quảng Nam đang quản lý 47 DNNN CPH thuê đất trả tiền hàng năm. Sở TN&MT tỉnh đã quản lý, theo dõi đối tượng thuê đất, diện tích đất thuê và chuyển thông tin sang cơ quan thuế.

Quảng Nam lộ nhiều sai phạm đất đai sau kiểm toán  - Ảnh 1.

Một góc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy nhiên, diện tích đất thuê tại ba doanh nghiệp được Sở TN&MT theo dõi, quản lý chưa khớp đúng với diện tích cơ quan thuế lập.

Kết quả kiểm tra, đối chiếu ba doanh nghiệp CPH trước năm 2011 đều không xây dựng phương án sử dụng đất sau CPH trình UBND tỉnh phê duyệt, không đúng quy định tại điều 30 Nghị định 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả hoặc không đưa đất vào sử dụng trong nhiều năm.

Giai đoạn sau năm 2011, riêng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai còn thực hiện chưa đúng phương án sử dụng đất đã được Sở TN&MT thẩm định.

Báo cáo của KTNN khu vực III cũng cho hay UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện chủ trương CPH DNNN của Chính phủ đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương quản lý theo lộ trình; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo quy định. Tuy nhiên, việc này còn một số tồn tại.

Đặc biệt, kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2017 của các doanh nghiệp CPH nhận thấy còn nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp, thiếu sót trong công tác quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai.

Từ kết quả kiểm toán, KTNN khu vực III kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền thuê đất hơn 311 triệu đồng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Bên cạnh đó, KTNN khu vực III kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân, tập thể liên quan trong việc bán tài sản trên đất tại số 14 Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ) của Công ty cổ phần Xây lắp điện Quảng Nam năm 2011 không thông qua đấu giá.

Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh, các cá nhân và tập thể liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam (1.778 m2) năm 2014...

Báo cáo cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam do để xảy ra tình trạng bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh. Kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở TN&MT, các cá nhân, tập thể liên quan qua các thời kỳ.

KTNN khu vực III đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN tại Báo cáo kiểm toán này. Đông thời thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết, báo cáo kết quả thực hiện về KTNN khu vực III trước ngày 30-6-2019.

“Khi nào có báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Nam, chúng tôi sẽ đi kiểm tra lại việc thực hiện các kiến nghị này”, ông Lê Quí Hưng nói.

Theo Tấn Việt
Pháp luật TP.HCM

TAGS :

68, 68land, 68 land, bất động sản miền trung, bất động sản đà nẵng, bđs, bđs miền trung, bđs đà nẵng, công ty 68 land, công ty cổ phần địa ốc 68 land, cong ty cp dia oc 68 land, Công ty CP địa ốc 68 land, miền trung, đà nẵng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: