68 LAND - TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2019

68 LAND - TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2019

Khánh Quỳnh 19/02/2019
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2 – 2019 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (30 NGƯỜI) • Khu vực: Đà Nẵng, Quảng Nam * Mô tả: • Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng bán các dự án do công ty phân phối và làm chủ...